++1) ระบบ FSW ติดตั้งโปรแกรมรองรับระบบ PPS เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระบบ คือ (1) ข้อมูลที่แสดงในใบคำขอ/ใบอนุญาต เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ (2) IMD เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ (3) ต้องระบุ แหล่งที่มาของสินค้า ให้ถูกต้องใน Tab บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ ++2) ผู้ยื่นคำขอต้องมีข้อมูลทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ (ชื่อบริษัท ที่อยู่ ชื่อพนักงาน) และแนบรูปภาพลายเซ็นต์ภาษาอังกฤษ จึงจะสามารถยื่นคำขอได้ Link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมายเลข 7 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170218154139_file.pdf


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 11.0 (FSW3) (20170310220000)