ประกาศ ++++1) ประกาศ การขอใบอนุญาตนำเข้า กรณีเรือเข้าทางด่านฯ ชลบุรี แต่ตรวจปล่อยในเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ให้ยื่นคำขออนุญาตกับด่านฯ ชลบุรี ระบุหน่วยงานที่ออกเอกสาร,ด่านตรวจสัตว์น้ำ(สถานที่นำเข้า) เป็นด่านฯ ชลบุรี ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำ(สถานที่ตรวจปล่อย) เป็น ด่านฯ ท่าเรือกรุงเทพ และผ่านด่านศุลกากร(สถานที่นำเข้า) เป็นด่านศุลกากรที่ชลบุรี นะคะ ++++2) กรมประมงหยุดให้บริการระบบ FSW เพื่อสำรองข้อมูลทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22:00 น. ถึง 07:00 น. เช้าวันอาทิตย์


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 8.3 (ObjectClass in database,File in Disk) (19/08/2014 20.00.00 น.)