#ปิดระบบ กรมประมงขอแจ้งการปิดระบบเพื่อติดตั้งแอพพลิเคชันเพิ่มเติม **ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. เป็นเวลา 4 ชั่วโมง** จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ #ขออภัยในความไม่สะดวก #อบรมการใช้งานระบบ ด้วยกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จะดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมการใช้งานระบบ FSW PSM และ PSE สำหรับผู้ประกอบการ ในปีงบประมาณ 2562 จึงขอสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสัตว์น้ำ วัตถุอันตราย และอาหารสัตว์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานของผู้ประกอบการ **ในการนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแบบสำรวจตาม URL: https://goo.gl/4snjUA ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 *** จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ หมายเหตุ เป็นการสำรวจจำนวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมเท่านั้น หากจัดทำหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดการอบรมและการลงทะเบียนอีกครั้ง


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 12.0 (PPS) (20181012162000)