กรมประมงจะปิดระบบ FSW ตั้งแต่ 25 กพ. 60-00.01 น. ถึง 28 กพ. 60-23.59 น. และขอให้ยื่นคำขอใบอนุญาตและพิมพ์ใบอนุญาตออกจากระบบไว้ล่วงหน้า เปิดระบบ 1 มีค. 60 ข้อมูลในใบอนุญาตจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการใช้งานระบบ PPS จึงขอให้ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว หากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษให้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนโดยใช้แบบฟอร์มหมายเลข 7 ยื่นกับหน่วยงานที่เคยลงทะเบียนไว้ ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้ 1) ชื่อผู้ประกอบการ 2) ชื่อผู้ดำเนินกิจการ 3) ชื่อผู้รับมอบอำนาจ 4) ชื่อพนักงาน 5) ที่อยู่


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 11.0 (FSW3) (20161029131600)