#ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ขอยกเลิกประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลรายการเกี่ยวกับการทำการประมงในใบคำขออนุญาตนำเข้า/นำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ขอผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยประกาศกำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลการทำการประมง ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดประกาศได้ที่: https://www4.fisheries.go.th//fi/20180718152326_1_file.pdf รูปแบบการกรอกข้อมูลกรณี CC: https://www4.fisheries.go.th//fi/20180718152326_3_file.pdf รูปแบบการกรอกข้อมูลกรณี SCC และ Other Document:https://www4.fisheries.go.th//fi/20180718152326_2_file.pdf


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 12.0 (PPS) (20180625213000)