ตามที่กรมศุลกากรมีการปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป จะส่งผลให้ผู้ที่ยืนขอใบอนุญาตในช่วงปี 2559 และมีการทำใบขนในปี 2560 ในพิกัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถใช้ใบอนุญาตใบเดิมได้ วิธีการแก้ไขคือให้ดำเนินการยืนขอเปลี่ยนแปลงพิกัดในใบอนุญาตก่อนการทำใบขน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 11.0 (FSW3) (20161029131600)