#ปิดระบบ กรมประมงของแจ้งการปิดระบบ FSW PSM PSE และ CIUU เพื่อแก้ไขโปรแกรม ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 22.00-23.00 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จึงเรียนมาเพื่อทราบ #ขออภัยในความไม่สะดวก #ประกาศ กรมประมงเปิดให้บริการรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Movement Document; IMD) กับใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate;CC) หรือใบรับรองการจับสัตว์น้ำอย่างง่าย (Simplified Catch Certificate ; SCC) หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ (Other Document) รายละเอียดตามประกาศ https://goo.gl/oanmUx สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต โทร. 02-940-6198 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 12.0 (PPS) (201806230000)