#ข้อแนะนำหลังการเปิดใช้งานระบบ 1. ขอให้ผู้ใช้งานเคลียร์คุกกี้ของ Browser ก่อนใช้งาน 2. หากผู้ประกอบการขอใบอนุญาตและใบรับรองด้วยระบบเอกสาร (Manual) ในช่วงที่มีการปิดระบบ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำใบขนสินค้า ให้ติดต่อด่านตรวจสัตว์น้ำที่ออกใบอนุญาตให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ FSW และส่งข้อมูลใบอนุญาตไปยังกรมศุลกากร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดส่งข้อมูลใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3. ผู้ประกอบการตรวจสอบใบกำกับสินค้า (invoice) ที่ใช้ในการขอใบอนุญาตหรือใบรับรองที่มีการอนุมัติผ่านระบบ FSW ก่อนการปิดระบบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 หากถูกนำมาใช้ในการขอใบอนุญาตและใบรับรองด้วยระบบเอกสาร (Manual) ในช่วงที่มีการปิดระบบ ให้ผู้ประกอบการดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าวในระบบ FSW


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 12.0 (PPS) (201612140930)