#ประกาศ กรมประมงเปิดให้บริการออกใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหนือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)ผ่านระบบ FSW ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ท่านแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเอกสาร DOF4 กับด่านตรวจสัตว์น้ำที่ลงทะเบียนไว้ครั้งแรก #การทำใบขนสินค้า ให้นำเลขที่ DOF4 กรอกใน"ช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง (Permit number)" แทนใบร.9 และให้ระบุเลขที่ใบร.9 ใน "ช่อง Remark"


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 12.0 (PPS) (20180202103000)