#ปิดระบบ กรมประมงขอปิดระบบ PSM และ FSW เวลา 17.30 - 18.00 น. เป็นเวลา 30 นาที เพื่อขยายฟิลด์ในฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสมาชิก เนื่องจากพบปัญหาในการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนของตัวแทนออกของ มีการแจ้งผู้ประกอบการมากกว่า 99 ราย ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 12.0 (PPS) (201612140930)