#ประกาศ +เปิดให้บริการคำขอยุบรวมการส่งออกสัตว์น้ำมาตรา 92 และ พรบ.โรคระบาด ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 +ผู้นำเข้าหรือนำผ่านสัตว์น้ำที่มาจากการทำการประมงต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงในคำขอ ดังนี้ -คำขอใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF1) ทุกกรณี ยกเว้น สินค้าเทกองที่มีการคัดแยกสัตว์น้ำที่โรงงาน -คำขอใบแจ้งดำเนินการนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF5) กรณี นำเข้าทางเรือประมงที่ไม่มีการคัดแยกสัตว์น้ำที่โรงงาน -คำขอใบรับรองการนำปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 12.0 (PPS) (20180327120000)