กรมประมงขอหยุดให้บริการระบบ FSW เพื่อบำรุงรักษาระบบและซ่อมแซมระบบสำรองข้อมูล
ระบบจะเปิดให้บริการอีกครั้ง วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 0.00 น.