ประกาศ ++1) เชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การใช้งานระบบ FSW สำหรับผู้ประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.fishquarantine.org/fswindow/index.php?pagename=detailnews&news_id=80#&panel1-1 ++2) ระบบ FSW ให้บริการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม จำนวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่ 1. คำขอยุบรวมการนำเข้า (พ.ร.บ.ประมง+ พ.ร.บ.โรคระบาด) 2. หนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 57 เป็นต้นไป ++3) กรมประมงหยุดให้บริการระบบ FSW เพื่อสำรองข้อมูลทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22:00 น. ถึง 07:00 น. เช้าวันอาทิตย์


กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 8.9 (ObjectClass in database,File in Disk) (09/12/2014 22.22.00 น.)