#การกรอกเลขที่ใบขนสินค้าในการแจ้งตรวจสินค้า ขอให้ผู้นำเข้าระบุเลขที่ใบขนสินค้าเป็นอักษรและตัวเลขติดกัน เช่น A0210631202449 เป็นต้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลกับใบขนสินค้าที่ได้รับจากระบบกรมศูลกากรถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ #ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://file.fisheries.go.th/d/a4368568e6/
Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Combating IUU Fishingระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 13.0 (PPSIII) (2020101822000000)