กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้พัฒนาระบบการแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยมีกำหนดการเปิดใช้งานระบบแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ https://fsw.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่งออกอาหารสัตว์สามารถทดลองใช้งานระบบดังกล่าวทางเว็บไซต์ https://fsw.fisheries.go.th:9100/ (ระบบทดสอบ) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยขอรับชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัสลับได้ที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต ติดต่อ 0 2561 2390 หรือ haz.ffid@gmail.com
Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Combating IUU Fishingระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 13.0 (PPSIII) (2021062915500000)