ประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ พิกัด HS03, 1604 และ 1605 ไปยังไต้หวัน ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อ List of (Country) Fish and Seafood Establishments Approved for Export to Taiwan และ List of Additional New Exporters of Swamp Crab to Taiwan และในการผ่านพิธีตรวจสินค้าจะต้องระบุรหัสโรงงาน (Registration Number) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1206/103454 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการขึ้นทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง โทร 02-5580142-3
Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Combating IUU Fishingระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 13.0 (PPSIII) (2021062915500000)