#สอบถามข้อมูลการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 025791878 ต่อ 103 หรือ 0 02-560-0600 ต่อ 2107 ช่องทางเพิ่มเติมในสถานการณ์ Covid-19 096-086-5690 064-845-7914 091-815-0417 สอบถามพิกัดประมง 089-432-6359 สอบถามวัตถุอันตราย 02-940-6818 Email : fsw1900@hotmail.com #ประชาสัมพันธ์ #SmartFSW ข้อมูลเพิ่มเติมและคู่มือการขอแจ้งตรวจสำหรับผู้ประกอบการ http://file.fisheries.go.th/d/7eda232637/
Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Combating IUU Fishingระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 13.0 (PPSIII) (2020051720300000)