ประชาสัมพันธ์กรมประมง กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ด้วยหน่วยงาน Fisheries Agency of Japan ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมง IUU Fishing และกำหนดแผนงานเอกสารการจับสัตว์น้ำ (Catch Documentation Scheme: CDS)โดยกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้าไปยังญี่ปุ่นจะต้องแสดงเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำตามเงื่อนไข โดยจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ ใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement) ซึ่งออกโดยประเทศที่สามที่มีการแปรรูปสัตว์น้ำก่อนส่งออกไปยังญี่ปุ่น เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม http://file.fisheries.go.th/f/375f3d3e7b
Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 14.0 (PPS5) (202212122030000000-20230224)