#ปิดระบบ กรมประมงขอแจ้งปิดระบบ FSW/PSM/PSE เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟแวร์เพิ่มเติม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 00.01 น. (คืนวันอาทิตย์) ถึงวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ #ขออภัยในความไม่สะดวก #ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://file.fisheries.go.th/d/a4368568e6/
Fisheries Single Windowระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง
Combating IUU Fishingระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายข้อมูลทำการประมงของเรือไทย กรมประมง
Port State Measuresระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
Processing Statement Endorsementระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ

กรมประมงเกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
DEPARTMENT OF FISHERIES Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2562-0600-15
E-mail: it@dof.in.th © Copyright DEPARTMENT OF FISHERIES 2008 · Design: AOA · XHTML and CSS valid
Version 13.0 (PPSIII) (2020101822000000)