กรมประมงขอหยุดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ของกรมประมง บนระบบงานจริง (Production) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากระบบของกรมประมง (DOF) มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทั้งนี้จะมีประกาศกรมประมงและแนวทางการปฏิบัติแจ้งให้ทราบอีกครั้ง